Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Communicatie

                                                     Algemeen

Een school is een organisatie waarin leerlingen, ouders, docenten,
onderwijsondersteunend personeel en directie samenwerken.
Een goede communicatie is daarbij van groot belang.
Hiertoe wordt o.a. een reeks brochures uitgegeven.


Weekrapport
Het weekrapport is een communicatiemiddel tussen school en thuis. Het is wenselijk dat de
leerlingen de resultaten van de repetities op de laatste pagina van het weekrapport noteren.
Wekelijks tekenen de ouders voor gezien.

Bij het zoekraken van het weekrapport moet een nieuw exemplaar worden aangeschaft. Er
wordt alleen een nieuw exemplaar afgegeven op vertoon van een briefje van de  mentor of
van de directie. Op de administratie is dan tegen betaling van € 4,50 een nieuw
weekrapport verkrijgbaar. Daarop is aangegeven dat het een duplicaat is.

Web-site

Via de web-site van onze school, www.pontes.nl is ook veel informatie te vinden over het
reilen en zeilen op onze school. Via onze web-site is het digitale fotoalbum van allerlei
activiteiten op onze school in te zien. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van
foto’s waar uw zoon/dochter opstaat, wilt u ons hierover dan informeren. Dit geldt tevens
voor foto’s in onze schoolgids.

Contacten met ouders
Het Goese Lyceum locatie Bergweg organiseert elk jaar open dagen.                    
Leerlingen van groep 8 kunnen in overleg met hun basisschool worden
rondgeleid. Aansluitend kunnen ouders en leerlingen de school op
zaterdag op eigen gelegenheid bezoeken. Vóór het begin van het                                    
schooljaar worden de ouders en leerlingen van de brugklas uitgenodigd.

Naar aanleiding van de uitgereikte rapporten wordt voor de ouders een
contactavond gehouden. Daar kunnen zij de mentor en/of de vakdocenten
ontmoeten. Het is uiteraard mogelijk tussentijds contact op te nemen met
de mentor. Voor de herfstvakantie worden de ouders van de brugklassers
en de ouders van de nieuwe tweedeklassers uitgenodigd voor een nadere
kennismaking met de school en de mentor. In het eerste en tweede leerjaar
komen enige malen klankbordgroepen bij elkaar.

Ouders kunnen hierin hun ervaringen met de school naar voren brengen.
De ouders van de leerlingen van het tweede leerjaar krijgen een voorlichtingsavond
over de afdelingskeuze in het derde leerjaar. De ouders van de leerlingen van het
derde leerjaar kunnen op een avond kennismaken met de afdelingen. De ouders
en leerlingen van het derde en vierde leerjaar krijgen op een avond studie-en
beroepenvoorlichting. De ouders van de leerlingen van het vierde leerjaar worden
op een avond voorgelicht over de gang van zaken met betrekking tot het examen.

Een paar maal per jaar ontvangen de ouders een Nieuwsbrief (Ponterazzi), met
daar in allerlei wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van de school.
De ouders/verzorgers kunnen zich via de website aanmelden voor het ontvangen
van een digitale nieuwsbrief, waarin de activiteiten van de komende maand staan
en andere relevante informatie.©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen