Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Dienstverlening & Producten

 

Profiel Dienstverlening & Producten.

Naast de hiervoor genoemde profielen zijn er nog 5 andere profielen. Eén van deze profielen is het profiel Dienstverlening & Producten (D&P).

Of D&P op het Goese Lyceum zal worden aangeboden en zo ja wat de inhoud precies zal zijn, is nog niet bekend.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen