Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Dagelijkse gang van zaken
Aanmelding
De aanmelding voor de brugklassen gebeurt meestal via de directeur van de basisschool. Tussentijdse aanmelding vindt rechtstreeks bij de school plaats. Een toelatingscommissie beslist over plaatsing.

Absentie
Ouders wordt verzocht de afwezigheid van de leerling voor 8.30 uur door te geven tel. nr. (0113) 21 29 30. De school is bereikbaar vanaf 07.45 uur. (Ouders worden tevens verzocht afspraken met artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden maken)

Adreswijziging
Bij verhuizing of wijziging van het telefoonnummer de nieuwe gegevens graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie van de school.

Overblijven
De leerlingen kunnen in de pauzes gebruik maken van de kantine. Hier zijn frisdranken, koffie, thee, melk, soep, chocolademelk, snoepgoed en diverse broodjes te koop.

Tussenuren
Het lesrooster van de leerlingen bevat in principe geen tussenuren. Afwezige docenten
worden vervangen door collega’s. Wel kan het gebeuren dat bij afwezigheid van
docenten eerste en laatste uren vervallen.                                                                      

Kluisjes
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar.
Het is wenselijk, kleding         
(en andere eigendommen)
te merken. De school behoudt zich het
recht voor om gevraagd en ongevraagd
de inhoud van de kluisjes te controleren.


(Brom)fietsenberging
Fietsen en bromfietsen worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen. Ingeval van een lekke band
kan tegen een geringe vergoeding gebruik worden gemaakt van op school aanwezig reparatiemateriaal.

Sport & bewegen
Tijdens de lessen sport & bewegen is de volgende kleding voorgeschreven: een korte sportbroek en t-shirt met logo van de school. Schoenen met zwarte zolen of met noppen zijn niet toegestaan. Vrijstelling van sport & bewegen wordt alleen op doktersadvies gegeven.

Verkeerseducatie
Tijdens het gehele schooljaar wordt er in alle klassen structureel aandacht gegeven aan verkeerseducatie. Het doel is om de leerling bewust te maken van de gevaren in het verkeer.
Dit wordt gedaan d.m.v. van diverse activiteiten voor de leerlingen op school te organiseren.

Een aantal van deze activiteiten zijn:

School - Thuisroute, ontwerpen van een campagne-uiting, autogordels(t)imulator, fietskeuring, bromfiets/scooter controle, alcohol en verkeer, deze activiteiten zijn te vinden in het, “ Werkplan verkeerseducatie VEVO-project Zeeland”.

Veilig Honk
Een Veilig Honk is een plek waar leerlingen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zo’n Veilig Honk is een woning of bedrijf, dat staat aan een route waar veel schoolgaande jeugd langs komt. Wanneer de leerlingen aanbellen bieden zij veiligheid aan de leerlingen door een luisterend oor en een helpende hand. Er zijn Veilige Honken in de gemeenten: Borselle, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. 
            
Leerlingen die dat willen kunnen bij de leerlingbalie een informatiefolder ophalen of hier downloaden:

Klik hier
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen