Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Statuten en Protocolen
Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Een school ontvangt van het Ministerie van onderwijs een vergoeding per leerling. Van deze vergoeding moeten de voorgeschreven lessen worden betaald.

School is naar onze mening meer dan alleen lessen volgen. Allerlei activiteiten worden dan ook georganiseerd; denkt u aan excursies, het openstellen van de mediatheek, beroeps- en keuzebegeleiding, het organiseren van projectweken, de kunst- en cultuurweken, de introductie  enz.. Wij vinden deze activiteiten erg belangrijk, het opdoen van ervaringen buiten de lesomgeving vormt de leerling. Die ervaringen helpen hen op hun weg naar de toekomst. Dit alles kost geld. Door de veranderingen rondom het boekengeld mogen wij deze activiteiten niet meer bij u  in rekening brengen. Wij vragen u daarom om een vrijwillige ouderbijdrage. Ten laste van de ouderbijdragen komen ook de ongevallenverzekering voor uw kind, de kosten van de mediatheek, klassenavonden enz.


De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018, in overleg met de Medezeggenschapsraad,  vastgesteld op € 55,-- per kind.

Vrijwillige bijdrage in de kosten die direct verband houden met geleverde diensten

Om de groepsvorming te bevorderen gaan aan het begin van het schooljaar de eerste klassen op schoolkamp. Aan het einde van het schooljaar gaan de leerlingen op excursie. Voor de klassen 2, 3 en 4 worden excursies georganiseerd met diverse reisdoelen.


Ouderraad bijdrage

Het Goese Lyceum Beroepsonderwijs wil voor jonge mensen op weg naar volwassenheid meer dan alleen het overbrengen van kennis. De vorming van de totale mens vinden we minstens zo belangrijk. Vandaar dat we allerlei activiteiten aanbieden op sociaal, kunstzinnig en sportief terrein, waaraan ook de Ouderraad en de leerlingenvereniging ’t Gilde hun medewerking verlenen. Bovendien vinden we het van groot belang dat er goede voorzieningen zijn (kantines, binnenplein) en dat er speciale aandacht geschonken wordt aan veiligheid, de zieke leerling en leerlingenvervoer. Al deze extra’s kosten geld - geld dat niet door de minister wordt vergoed. Vandaar dat we alle ouders vragen hun steentje bij te dragen in de vorm van een bedrag ter grootte van € 10,=. De besteding van de vrijwillige bijdrage valt onder het instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad, waarvan ook ouders lid zijn. Deze raad controleert jaarlijks of de door de ouders ingebrachte gelden ook echt besteed zijn aan die zaken waarvoor ze bedoeld zijn.

Bestanden zijn in PDF-formaat
te openen met Adobe Reader.

Download Adobe Reader


Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen