Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Activiteiten
BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Algemeen
Naast de lessen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
Zij dragen bij tot culturele en maatschappelijke vorming van
de leerlingen. Zij bevorderen tevens de onderlinge band en
vergroten de betrokkenheid bij de school.

Introductie

Een deel van de eerste schoolweken staat in het teken van kennismaking met elkaar en de
school. In de eerste klassen worden kennismakingsactiviteiten georganiseerd, waaronder
een schoolkamp.

Excursies
In alle leerjaren worden excursies/schoolreizen georganiseerd. Afhankelijk van het leerjaar
en de doelstelling worden bezoeken gebracht aan een pretperk, musea en bedrijven.

Schoolconcerten
In het kader van de culturele ontwikkeling van leerlingen wordt jaarlijks een aantal
schoolconcerten gegeven.

Kunst- en cultuurdagen
Het Goese Lyceum locatie Bergweg hecht waarde eraan, jongeren reeds op jeugdige leeftijd
in contact te brengen met kunst en cultuur. In alle leerjaren worden diverse activiteiten
georganiseerd. Er zijn o.a kunst- en cultuurdagen waar leerlingen een keuze kunnen maken
uit verschillende voorstellingen en workshops.

Sport- en spelactiviteiten
Naast de lessen sport & bewegen worden er verplichte binnen – en buitensportdagen
georganiseerd. Ook vinden er ieder jaar een aantal toernooien plaats waarin teams                           
van verschillende scholen uit Goes tegen elkaar strijden (zaalvoetbal, darts, softbal
en hockey). Binnen school bestaat er de mogelijkheid om een aantal keren per jaar
aan een buitenschoolse sportactiviteit deel te nemen. Dit kan variëren van een
badmintontoernooi tot een middag schaatsen in Breda.

Ochtmanprijs

Het Ochtmanfonds stelt  ieder jaar prijzen beschikbaar voor leerlingen in leerjaar 4
die zich zeer sociaal opstellen ten opzichte van personeelsleden en klasgenoten.
Deze leerlingen ontvangen tijdens de diplomeringsavond een prijs uit handen van
de mentor.

Leerlingenvereniging ‘t Gilde
‘t Gilde organiseert in de loop van het jaar een aantal activiteiten voor de leerlingen.
Disco-avonden, schaatsen, darten en andere sportactiviteiten zijn vaste onderdelen.

Bedrijfsprijzen
Het bedrijfsleven stelt ieder jaar een prijs beschikbaar voor de ‘best geslaagde leerling’
van een afdeling. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven komen de prijzen persoonlijk
uitreiken.

Schoolrestaurant            
De school heeft een restaurant waarin leerlingen de door hen bereide
maaltijden tegen een aantrekkelijke prijs serveren. Omdat het hier
de lessituatie betreft, is het gewenst dat het restaurant optimaal bezet
is. Vandaar dat we ouders van harte uitnodigen eens (of vaker) een
bezoek te brengen aan ons restaurant. Vriendelijk verzoek uw komst
van tevoren telefonisch te melden!


Inlichtingen en aanmeldingen:
dhr. E. Maat.


Kinderkookcafé
Heeft u kinderen die nog op de basisschool zitten en wilt u eens een
‘anders-dan-anders-verjaardagsfeestje’ organiseren? Onder begeleiding
van leerlingen van de afdeling consumptieve techniek wordt
er maandelijks een kinderkookcafé georganiseerd. De feestgangers
bereiden een feestmaaltijd voor en serveren deze vervolgens aan de
ouders en/of andere genodigden.

 
Inlichtingen en aanmeldingen: dhr. E. Maat.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen