Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Klachtenregeling

Per 1 augustus 1998 is er een wettelijk vastgestelde klachtenregeling van kracht. Op grond van deze
wet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen betreffende gedrag en beslissingen van het
bevoegd gezag en het personeel. Dit gebeurt in eerste instantie bij de directeur.
 

Klachtenregeling


Wordt de klacht niet tot tevredenheid van de klager behandeld, dan kan hij de klacht officieel
laten onderzoeken.
Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld m.b.t. sexuele intimidatie, discriminatie
en pesten aparte regelingen worden gemaakt, geldt de klachtenregeling ook voor deze terreinen.
Behalve ouders en leerlingen kan iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap
een klacht indienen.


Landelijke klachtencommisie onderwijs

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen