Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Vensters voor verantwoording
Politiek, media, mensen op straat. Vrijwel iedereen heeft
een mening over onderwijs. Gevolg: vaak ongenuanceerde
en onvolledige verhalen.
Scholen hebben daar last van.
Vensters voor Verantwoording wil de regie in de beeldvorming
over het onderwijs, terugleggen bij de scholen. 
                          
        Klik hier  


Belang van Vensters

De sector wil een goed en evenwichtig beeld geven van hoe het er in de scholen werkelijk aan toe gaat. Dit vraagt van scholen, besturen en belangenbehartigers een proactieve houding in:

-het afleggen van verantwoording
-het aangaan van de dialoog met belanghebbenden

Met het project Vensters voor Verantwoording legt de VO-raad de regie rondom de discussie over het onderwijs bij de sector zelf. Door scholen een instrument in handen te geven, op basis waarvan ze het gesprek kunnen aangaan met hun belanghebbenden, over de kwaliteit van het onderwijs.


Extra toepassing informatie Vensters

In het systeem van Vensters voor Verantwoording zit zoveel informatie. Graag wil Vensters scholen ondersteunen als zij die informatie elders opnieuw moeten aanleveren. Daarover zijn afspraken
gemaakt met de Inspectie.

Ook geeft Vensters de verzamelde informatie terug aan de scholen via een ManagementVenster. Dit is een digitaal informatiesysteem met analyse- en benchmark mogelijkheden tot op vakniveau. Op die manier draagt Vensters voor Verantwoording bij aan kwaliteitsbewustzijn in het voortgezet onderwijs.

 Bron:venstersvoorverantwoording.nl©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen