Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Medezeggenschap

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad Pontes

De wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het onderwijs. Binnen de Pontes-scholengroep is sprake van een medezeggenschapsraad (MR) en twee locatie gebonden medezeggenschapsraden (GMR Goes en GMR Zierikzee).
Klik hier voor de samenstelling.

Medezeggenschapsraad (MR) Goes

De (G)MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel, leerlingen en ouders het beleid mede kunnen bepalen. Medezeggenschap staat voor meer inspraak op het beleid van de school, meer invloed om het onderwijs op de Pontes scholen nog beter te maken dan het al is. Inspraak en betrokkenheid is niet alleen een zaak voor de (G)MR. Ook de ouderraad, de leerlingenraad en de klankbordgroepen zijn geledingen die een serieuze bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Klik hier voor de samenstelling.


Leerlingenraad
Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. De leerlingenraad van Het Goese Lyceum behartigt de belangen van de leerlingen. Onderwerpen die in een leerlingenraad kunnen worden besproken zijn bijvoorbeeld het leerlingenstatuut, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Ook leerlingen van het Goese Lyceum zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR)
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen