Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad Pontes


De wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap
mogelijk in het onderwijs. Binnen de Pontes-scholengroep is sprake van een
medezeggenschapsraad (MR) en twee locatiegebonden deelmedezeggenschapsraden
(GMR Goes en GMR Zierikzee).

De (G)MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel, leerlingen en ouders
het beleid mede kunnen bepalen. Medezeggenschap staat voor meer inspraak op het
beleid van de school, meer invloed om het onderwijs op de Pontes scholen nog beter
te maken dan het al is. Inspraak en betrokkenheid is niet alleen een zaak voor de
(G)MR. Ook al zit u zelf niet in de (G)MR het blijft belangrijk om de (G)MR te voeden
met nieuwe ideeën. Wij willen dan ook graag uw mening horen, dit is mogelijk met dit
e-mail adres:


dmr-goes@pontes.nl

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad Pontes


namens het personeel:

dhr. R.E.R. Haze (voorzitter)
dhr. R.J.M. Janssen (secretaris)
dhr. J.H.M.M. van de Wassenberg
dhr. A.G.A. van der Goore
dhr. R.H.J. Hutjens

namens de ouders:

dhr. G. Vlasblom
Vacature

namens de leerlingen:

V. Vlasblom
A. van den Nieuwendijk
I. de Graaf

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen