Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Niet zomaar een school

Onze kijk op het onderwijs:

Een krachtige en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd,
hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het
gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve
vaardigheden.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde,
rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.
Aandacht voor normen en waarden.

Een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling
van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie
en loopbaanbegeleiding. Een zorgteam van
gespecialiseerde docenten voor een gedegen
en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en
ondersteuningslessen, faalangstreductie
en examentraining.

Een "leuke" school:
Een actieve leerlingenvereniging 't Gilde.
Kunst- en cultuurdagen.
Dans en muziek.
Drama en toneel.
Sport- en spelactiviteiten.

Een "Unieke" school:
Een brede technische opleiding (metaal-,elektro-en motorvoertuigen-
techniek). Cultuurprofielschool en voorhoede school ‘Brede school VO’ Sterk in beroepsonderwijs:


Arbeidsoriëntatie, bedrijfsbezoeken, stage, Bedrijfssimulatie.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen