Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage precies?

Het is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs en in 2011 een verplicht onderdeel in het lesprogramma van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2011-2012 gaan alle instromende leerlingen op VMBO 48 uur stage lopen.

Een maatschappelijke stage omschrijven we als: 'Een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van die samenleving.' De maatschappelijke stage heeft tot doel jongeren vrijwilligerswerk te laten doen, de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en bovendien om een leuke tijd te hebben. Reguliere stages zijn gericht op de beroepsvorming van leerlingen; de maatschappelijke stage richt zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.

Binnen onze locatie van Pontes Het Goese Lyceum zijn wij al een paar jaar bezig met de invoering van deze nieuwe vorm van stage. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een samenwerking met SMWO-Welzijn (Stichting maatschappelijk werk en welzijn).


Voor uitgebreide informatie over maatschappelijke stage kunt u ook een kijkje nemen op:     www.samenlevenkunjeleren.nl
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen