Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Sportactieve school

 

Het Goese Lyceum is door de KVLO en het NOC*NSF gecertificeerd als sportactieve school.

Waarom certificering?
De gedachte achter deze certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat 'meer' behelst in elk geval drie zaken:

Zo moet ten eerste in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt.

  • Verder wordt er op basis van het leerplan structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen en aan de talentvolle leerlingen.
  • Tenslotte is er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.

Geldigheid certificaat “Sportactieve school”
Certificering geldt voor drie kalenderjaren. Het certificaat "Sportactieve School" bestaat uit:

  • het certificaat verstrekt door de KVLO en het NOC*NSF
  • publicatie op de website van de KVLO en het NOC*NSF
  • een blijvende herinnering in de vorm van een plaquette waarop de kalenderjaren staan vermeld waarvoor de school gecertificeerd is
  • gebruik van het logo "Sportactieve School" voor drie jaar.

Meer informatie?
klik
hier

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen