Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Sportactiviteiten
Voor scholen van het primair- speciaal- en het voortgezet onderwijs is
het mogelijk om door de KVLO en het NOC*NSF gecertificeerd te worden als
sportactieve school. Wij hebben al jaren een zeer enthousiaste gymsectie
en zijn, zolang dit certificaat bestaat, gecertificeerd!

De gedachte achter deze certificering is dat het belang
van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen
onvoldoende is gediend met het enkel geven van de
voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke
school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat
'meer' behelst in elk geval drie zaken:

Zo moet ten eerste in de uitwerking van de
lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn
dat afstemming en samenwerking met de
aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten
de school plaatsvindt.

Verder wordt er op basis van het leerplan structureel aandacht geschonken
aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen
en aan de talentvolle leerlingen.

Tenslotte is er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten
waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.
De gehele lijst met criteria waar de certificering aan moet voldoen zijn na te lezen
op 
www.kvlo.nl

In het voorgezet onderwijs gaat het om het aanbieden van een uitdagend beweeg-
en sportprogramma binnen en buiten het reguliere lesprogramma. Bij deze certificering
gaat het over het totale aanbod van bewegen en sport.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen