Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel als in haar vermogen ligt de contacten tussen school en ouders. De ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verkeersveiligheid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat of over de wijze waarop het weekrapport wordt gebruikt, maar ook over het schoolplan. De ouderraad heeft hiertoe het recht met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad te overleggen over de algemene gang van zaken op school. De ouderraad kan gevraagd of ongevraagd de MR (Medezeggenschapsraad) adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraden op de locaties Bergweg en Van Dusseldorpstraat bestaat uit enthousiaste leden en vertegenwoordigt zo breed mogelijk alle leerwegen die aangeboden worden op de school. 


Wilt u iets kwijt of heeft u vragen aan de Ouderraad neemt u dan contact met ons op via: Ouderraad@pontes.nl (locatie Oranjeweg) of Ouderraad.gllb@pontes.nl (Bergweg)


 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen