Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
inhoudelijk

De ouderraad wil graag horen wat u als ouder belangrijk vindt op school.
Problemen rondom uw kind bespreekt u vanzelfsprekend met de betreffende docent, mentor en de schoolleiding.

Daarnaast kunt u vragen die het beleid en organisatie op school aangaan neerleggen bij de Ouderraad. De Ouderraad heeft een afvaardiging in de DMR en MR (medezeggenschapsraad) en kan zijn stem gebruiken bij zaken op school waar instemming- of adviesrecht voor geldt.

U kunt mailen naarOuderraad@pontes.nl (locatie Oranjeweg) of Ouderraad.gllb@pontes.nl (Bergweg)

 

 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen