Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Projecten
Vanuit het onderwijsgevend, ondersteunend personeel of de leerlingen kan een beroep worden gedaan op (financiële) ondersteuning vanuit de ouderraad. 

Zoals bijvoorbeeld de muziekafdeling die nieuwe instrumenten nodig heeft of de sectie van exacte vakken die eens een extra proef of experiment aan de leerlingen wil bieden die niet direct met schoolgeld gefinancierd kunnen worden.

     Voorwaarden bijdrage ouderraad:
•    De aanvraag moet een onderwijskundig belang dienen dan wel het leerklimaat te
     verbeteren.
•    De bijdrage moet ten gunste komen aan een zo’n groot mogelijke groep
     leerlingen.
•    Bij beoordeling van de aanvraag dient meegenomen worden dat er voldoende
     spreiding is onder de diverse studierichtingen.
•    Het verzoek voor een bijdrage moet voorzien zijn van een goed beargumenteerd
     plan.
•    De aanvraag moet in principe niet vallen onder de reguliere financiering/ budgettering van school.

Indienen per mail:

Ouderraad@pontes.nl (locatie Oranjeweg) of Ouderraad.gllb@pontes.nl (Bergweg)

 

 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen