Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Missie en doelen

De ouderraad van het Goese Lyceum behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen en draagt mede zorg voor een optimaal schoolklimaat door een open communicatie met directie, personeel en ouders, waarbij het belang van de leerling voorop staat.

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders en praat samen met de schoolleiding over actuele zaken die ouders en kinderen bezighouden zoals onder andere het schoolreglement, schoolplan, personeelsveranderingen, het schoolgebouw, en activiteiten en zaken op school die (financieel) ondersteund moeten worden.

 

Doelen van de ouderraad

 

  1. Stimuleren en vergroten betrokkenheid

De ouderraad stimuleert de betrokkenheid van de ouders bij de school door een open communicatie en transparante doelen. Door directe lijnen met de ouders kan de ouderraad een signalerende en adviserende functie richting de schoolleiding, MR en de DMR uitoefenen. De ouderraad fungeert daarnaast tevens als klankbord voor de schoolleiding, de MR en de DMR.

 

  1. Informeren en vertrouwen

          Belangrijk is dat ouders en leerkrachten elkaar zien als bondgenoten. Het wederzijds
          informeren over de visie op onderwijs en opvoeding is dan ook fundamenteel. Door
          de discussie transparant te houden en elkaar te informeren is er een basis voor een
          goede samenwerking op het gebied van onderwijs en opvoeding.


De ouderraad informeert de achterban (ouders) graag duidelijk en zo volledig mogelijk over de ontwikkelingen binnen school en ouderwijs. De ouderraad stelt zich proactief op in het contact met de ouders, en geeft de ouderraad een gezicht op officiële contactmomenten van de school.

 

  1. Ondersteunen en organiseren

         Het doel van de ouderraad is de school te ondersteunen in het (zelf) organiseren
         en financieren van activiteiten die ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling
         zijn en die niet vanuit de reguliere middelen en vanuit de organisatie van de school
         zelf gerealiseerd kunnen worden.

 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen