Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Nieuws

De ouderraad is nog op zoek naar een lid. Wilt u uw steentje bijdragen aan een goed leef- en schoolklimaat en wilt u 6 x per jaar vergaderen met een gedreven groep ouders dan kunt u om informatie vragen via email:
Ouderraad@pontes.nl
(locatie Oranjeweg) of Ouderraad.gllb@pontes.nl (Bergweg)

·    -    Vermeldt uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact met u op.

-   Het streven is om in 2013 in een digitale nieuwsbrief binnen school te participeren.
    Zorg dat uw e-mailadres bij school bekend is, zodat u de digitale versie in de toekomst
    kunt ontvangen!

 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen