Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Ouderavonden

De Ouderraden van de locatie Bergweg en Van Dusseldorpstraat organiseren jaarlijks gezamenlijk een thema-avond over een actueel onderwerp. Deze onderwerpen gaan over zaken waar een ieder te maken mee kan krijgen, zoals:

-     alcohol en drugsverslaving

-     wat doet uw kind op internet

-     Hoe communiceer je met een puber?

-     Verlies valt rouw op je dak, over rouwverwerking door pubers.   
 

Tijdens deze avonden legt de ouderraad ook rekenschap af van de projecten die (financieel) zijn ondersteund en geeft toelichting op het jaarverslag, de begroting en de plannen voor de toekomst. Als ouder krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en toelichting te vragen.

U kunt zich opgeven voor deze ouderavonden via de strook aan de kaart die u per post ontvangt of per email via:

Ouderraad@pontes.nl (locatie Oranjeweg) of Ouderraad.gllb@pontes.nl (Bergweg)

 

 

 

 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen