Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij van u een vrijwillige ouderraadbijdrage (Bergweg € 10,00 en Oranjeweg € 10,- per kind per jaar). Niet te verwarren met de vrijwillige ouderbijdrage die de school vraagt!

Door de ouderraadbijdrage beschikt de ouderraad over een budget dat volgens het reglement besteed kan worden! De bijdrage wordt jaarlijks via een acceptgiro geïnd en u ontvangt deze in de loop van het schooljaar met de uitnodiging voor de jaarlijkse ouderavond die door de ouderraad wordt georganiseerd. Deze bijdrage wordt besteed aan losse projecten en activiteiten die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd en niet betaald kunnen worden uit de lopende begroting. (zie ook (Aan)Vragen) link naar subkop (Aan)Vragen


Waarom financiert de school niet alles zelf?
De exploitatie van de school laat deze extra bestedingen vaak niet toe. Deze exploitatie bevat gelden van de overheid die bestemd zijn voor een vooraf bepaald (vaststaand) doel. 

De ouderbijdrage is juist voor die zaken die net even extra zijn of daar waar men net een beetje geld tekort komt om een voorstelling of sportactiviteit etc. doorgang te laten vinden. Het wordt daar besteed waar het op dat moment nodig is. 

 

De bijdrage aan de ouderraad staat los van de vrijwillige ouderbijdrage die de school int. Het geld dat de school int is bedoeld voor excursies, mediatheek, beroeps- en keuzebegeleiding, projectweken, introductiedagen, ongevallenverzekering enz. De ouderraad financiert niet -structurele projecten.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen