Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Leden
Leden

Mw.P. Traas - de Vos 
Wemeldinge
06 55548635

Mw.T.Meyer
Goes
Tel: 0113-232483

Dhr. G.Vlasblom
Kapelle
0113-751319

Dhr. J. Otte
Lewedorp
06-0141961

Vacature


Adviseurs:

Dhr. A.A. de Gans    Sommelsdijk  (0187) 470134
Mevr.. E. Martens        Goes  (0113) 257500
De ouderraad vergadert gemiddeld 6 x per jaar. De agenda is variabel maar kan de volgende onderwerpen bevatten.

De besteding van de ouderbijdrage b.v. ondersteunend op het gebied van Sport, Cultuur en Techniek. Meedenken over onderwijskundige onderwerpen en actuele zaken, zoals het; keuzewerktijd, rookbeleid, remedial teaching. Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals informatieavonden  festiviteiten  en excursies en het in samenwerking met school organiseren van de jaarlijkse thema-avond. Het onderhouden van sociale contacten, zoals attenties bij het eindexamen, afscheid en of jubilea, bij langdurige ziekte van docenten en/of  leerlingen. Het bevorderen van de betrokkenheid van ouder s/verzorgers met de school. De ouderraad heeft een vertegenwoordiging in de GMR (Gemeenschappelijk 
medezeggenschapsraad Pontes). Dit is een overkoepelend netwerk van leerkrachten, leerlingen, OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) en  ouders van de verschillende locaties die het Pontes kent. Dit orgaan heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van het directiebeleid. De vergaderingen van deze raad zijn overigens openbaar en u kunt hierbij aanwezig zijn. U heeft geen spreek- en stemrecht.

De ouderraad is van belang! Zij heeft inzicht in schoolprocessen die spelen op de vloer van de alledaagse praktijk en kan derhalve vanuit een andere invalshoek  de schoolleiding informeren en adviseren. U als ouder/verzorger bent daarbij ook van groot belang omdat wij via u onze informatie moeten krijgen en vergaren!  De ouderraad wil graag weten wat er bij de ouders/verzorgers leeft.

Heeft u punten die u van belang acht voor de ouderraad? Meldt het ons via de mail.


WAT HEBBEN WIJ NODIG?

De ouderraad is op zoek naar ouders/verzorgers die zich willen inzetten voor het wel en wee van de school  waar uw  kind op plezierige wijze kostbare tijd doorbrengt. Eind van dit schooljaar hebben wij weer te maken met het afscheid van een aantal ouderraadleden en wij zouden hun plek graag opgevuld zien door nieuwe enthousiaste mensen.

CONTACT MET DE OUDERRAAD

U kunt de leden van de ouderraad benaderen via:

Ouderraad.gllb@pontes.nl

 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen