Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Pontes scholengroep

Het Goese Lyceum locatie Bergweg te Goes bestaat
in zijn huidige vorm sinds 1980 en is voortgekomen
uit meerdere scholen die beroepsonderwijs verzorgden.
De geschiedenis van de oudste component van de
school gaat terug tot 1876, toen op initiatief van een
aantal Goesenaren de Ambachtsschool werd opgericht.

In 1999 fuseerde Groot Stelle met Het Goese Lyceum en met twee scholen in Zierikzee: Professor Zeeman en Scholengemeenschap Schouwen-Duiveland. Gezamenlijk zijn deze scholen in staat een breed onderwijsaanbod in Midden- en Noord-Zeeland te verzorgen: leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, havo, vwo inclusief gymnasium en tweetalig vwo. Op de locatie Het Goese Lyceum locatie Bergweg worden opleidingen verzorgd in de sectoren: Economie, Techniek; Zorg en Welzijn. Naast deze sectoren worden er ook intersectoraal opleidingen aangeboden, zoals de opleidingen Toerisme & Recreatie en de Theaterschool.

PONTES, scholengroep

Pontes’ is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo ,tweetalig vwo (Engels), gymnasium. ‘Pontes’ telt twee locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) en Pieter Zeeman te Zierikzee. In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen. (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’.) Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt, dat de locaties verbonden zijn...

Het Goese Lyceum is gehuisvest in de Bergweg en de Oranjeweg. Het prettige van de twee locaties van het Goese Lyceum is, dat de school klein blijft: elke teamleider kent immers ‘zijn’ kinderen!

Overgangsnormen 2017/2018

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen