Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Schoolzaken
Persoonsregistratie Leerlinggegevens en Privacy

Het Goese Lyceum, locatie Bergweg verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op
school zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen
passend onderwijs te geven zodat ze een diploma kunnen halen. We hebben de informatie
ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden
bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te kunnen bieden.

De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingendossier 
(naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.). De informatie die
nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten,
observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten
van specifieke begeleiding). Omdat wij deze gegevens over leerlingen
verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen  zorgvuldig worden
gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk
voor de begeleiders van een leerling ín de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over
leerlingen uit het leerling- en het zorgdossier alleen binnen de school worden gebruikt.

In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de
rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig
om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten
afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg
nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het ZAT (ZorgAdviesTeam).
Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt er daarvoor eerst aan ouders/
verzorgers toestemming gevraagd. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, dan vragen we de
leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als
ouder/verzorger, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie
en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: www.cbpweb.nl 


Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of over de overleggen in de school,
neem dan contact op met onze zorgcoördinator.
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen