Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
RESPECT ALS SCHOOLCULTUUR
Medewerkers van Het Goese Lyceum locatie Bergweg
hechten waarde aan een veilig en ontspannen schoolklimaat.
Dit kan alleen bereikt worden wanneer iedereen hieraan een
bijdrage levert. Hieronder staan een aantal leefregels vermeld
voor onze school.

Respecteer je zelf
Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag
proberen altijd vriendelijk te blijven…..ook als je kwaad bent of met je
verkeerde been uit bed gestapt bent. Tel tot tien…..laat je niet uitdagen
om iemand uit de schelden of geweld te gebruiken. Gebruik geen drugs
of maak je niet schuldig aan overmatig drankgebruik. Op school zijn
beiden niet toegestaan. Wij schenken geen alcohol tijdens schoolfeestjes.
Er is een ruime keuze aan frisdranken en vruchtsappen. Doe niet mee aan
gokspelen. Je kunt je geld beter aan nuttige zaken besteden.

Respecteer elkaar
Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
Wij vinden dat iedereen het recht heeft om op school te leren.
Wij lachen mét elkaar en doen niet mee aan elkaar uitlachen, schelden, pesten of roddelen.
Wij vinden pesten kinderachtig en onvolwassen.
Wij blijven van elkaar en van de spullen van een ander af.
Wij vinden het onbeleefd om tijdens de les een pet, walkman of jas aan of op te hebben.

Respecteer de werksfeer
Wij gedragen ons rustig in de aula, de hal en in de gangen
Wij zijn tijdens de les niet in de gang.
De mobiele telefoon staat uit als we in het lokaal zijn.

Respecteer afspraken
Wij zijn op tijd in de les
Wij hebben altijd de juiste spullen voor de lessen meegenomen
Wij leveren opdrachten of ander werk op tijd in
Wij laten door onze ouder(s) of iemand anders van thuis vóór 8.30 uur contact
opnemen met de school wanneer wij niet naar school kunnen komen.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen