Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Check in/outC
heck in/out
Deze voorziening is voor die leerlingen die behoefte
hebben aan werkplek buiten de groep voor onbepaalde
tijd. Hier wordt aandacht besteed aan achterstanden,
organisatie van werk, gericht leren plannen en werken
aan vaardigheden die met gedrag te maken hebben.


Check in-out procedure:
Leerling wordt aangemeld bij het zorgteam door de mentor. Zorgteam inventariseert de problematiek
(checklisten en signaleringslijsten door mentor ingevuld zijn basis voor de begeleiding). Leerling en
ouders worden op de hoogte gesteld van voorlopige wijziging in het programma van hun zoon/dochter
(dit kan deels in de time-out zijn of volledig.) Leerling werkt zelfstandig verder aan zijn/haar programma
m.b.v. leerstofplanners.

Aan het eind van de dag noteert de leerling wat hij/zij die dag gedaan in zijn/haar logboek.
Hierin staan ook de opmerkingen van de begeleider die te maken hebben met gesprekken
en vormen van begeleiding om terug te leiden naar de “gewone” onderwijsleersituatie.
Zorgteam bepaalt op basis van vorderingen en ontwikkeling wanneer een leerling terug kan
in de reguliere onderwijsleersituatie. Verblijfsduur in principe  max 12 weken. Mentor heeft
dagelijks contact met zijn/haar leerling.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen