Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Ambulante begeleiding
-   contacten leggen in verband met individuele leerlingen
     met het orthopedagogisch- en didactischcentrum (opdc) 
     en het maken van afspraken voor ambulante begeleiding.

-   Opzetten/ uitvoeren van ambulante begeleiding op stamschool
.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen