Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Zorgstructuur

ZORGSTRUCTUUR

Deskundigheid binnen het Samenwerkingsverband Oosterschelde wordt ingeschakeld bij het
testen van leerlingen als er vragen zijn m.b.t. het leerproces of de persoonlijke ontwikkeling.


Sociaal-Medisch Team

Sinds een aantal jaren functioneert op Het Goese Lyceum locatie Bergweg
een Sociaal-Medisch Team. Dit bestaat uit de jeugdarts, een maatschappelijk
werker een medewerker Bureau Jeugdzorg. In samenwerking met de
leerlingbegeleider begeleiden zij leerlingen met problemen van medische
en/of sociale aard. Eventueel wordt, na overleg met de ouders, verwezen
naar instanties buiten de school.
De jeugdarts houdt één keer per maand
spreekuur. De leerlingen kunnen hiervoor een afspraak maken  via de
leerlingbegeleider. Ouders en leerlingen kunnen eventueel rechtstreeks
thuis contact opnemen met de jeugdarts. Aan een persoonlijk en direct
contact geeft de arts sterk de voorkeur. Onderzoek op indicatie is voor
alle leerlingen mogelijk. Ook met de maatschappelijk werker kunnen
rechtstreeks of via de leerlingbegeleider afspraken worden gemaakt.
Om een goede begeleiding te waarborgen wordt tijdens de
schoolperiode overleg gevoerd door het zorgteam met externe instanties.
Uiteraard worden dan gegevens uitgewisseld om de zorg te optimaliseren.
In verband met de “privacywet” stellen wij u hiervan op de hoogte.


Preventief gezondheidsonderzoek

Het preventief gezondheidsonderzoek (pgo) wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.
Alle leerlingen van 13 jaar en ouder worden hiervoor uitgenodigd. Het eerste doel van het
pgo is het vroegtijdig opsporen of signaleren van lichamelijke en/of psycho-sociale problemen.
Het tweede doel is het geven van adviezen en voorlichting (over bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, 
lichamelijke veranderingen, sexualiteit).

 

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen