Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Dyscalculie

Dyscalculie

Er wordt dyscalculie onderzoek gedaan door de orthopedagoog
van het samenwerkingsverband Oosterscheldegebied en door
het RPCZ.
 
Wanneer uw zoon/dochter een dyscalculie verklaring
heeft, of na onderzoek recht heeft op een verklaring, dan wordt uw
zoon/dochter ondersteund door onze specialist. 

De ondersteuning kan advies inhouden. Verder het gebruik van
hulpmiddelen zoals rekenmachine/computer. Eventueel worden
formule lijsten verstrekt.
Een collega van de vaksectie kan op
afspraak worden geconsulteerd voor extra ondersteuning.
Verlengde tijd voor toetsen behoort tot de mogelijkheden.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen