Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Dyslexie
Indien een leerling in het bezit is van een dyslexie-(dyscalculie-)verklaring of een verklaring op het gebied van een ander (leer)probleem heeft hij/zij recht op bepaalde faciliteiten.
Deze faciliteiten staan vermeld op de 'RT-pas'.

De begeleiding is als volgt opgezet.

• In de brugklas krijgt de leerling in het begin van het schooljaar een aantal RT-lessen waarin enkele vaardigheden worden aangeboden, zoals: woordjes leren bij de MVT, werk plannen, werken met overhoorprogramma’s op de computer, omgaan met de bij de methodes behorende software, leren van stukken tekst bij zaakvakken etc.

Na afloop van deze sessies wordt de begeleiding op de volgende wijze opgezet:

• Onze remedial teaching werkt hulpvraaggericht. Hulpvragen worden geformuleerd door de leerling, de ouders, de docenten en de mentor. De mentor is de spil in het begeleiden van de leerling en houdt de leerprestaties van de leerlingen bij, signaleert eventuele problemen en onderhoudt contact met de begeleidende RT'er.

• Aan het begin van het begeleidingstraject wordt in samenspraak met de leerling een 'actieplan' opgesteld waarbij wordt uitgegaan van gemiddeld vier sessies.
Indien een leerling op meer onderdelen problemen heeft of als de problemen erg hardnekkig zijn, is het mogelijk dat de begeleiding wordt voortgezet.

• Na deze sessies werkt de leerling in principe zelfstandig door.

• Evaluatie vindt plaats n.a.v. resultaten (cijfers) en bevindingen van leerling, docent en RT'er.

• De mentor van de leerling inventariseert bij de rapportvergaderingen wat de oorzaak van eventuele slechte resultaten is en geeft deze informatie door aan de begeleidende RT'er.

• Begeleiding zal in de praktijk het meest plaatsvinden in de onderbouw en afgebouwd worden. De leerling moet immers begeleid worden naar zelfstandigheid met het oog op de vervolgopleiding In de bovenbouw wordt de leerling aangemeld door de mentor, de teamleider, de ouders of door de leerling zelf. Afhankelijk van de aard van het probleem wordt vervolgens bekeken of de leerling extra hulp dient te krijgen van de mentor ,de vakdocent of van één van de remedial teachers.

• Indien ouders /leerlingen ervoor kiezen buiten de school RT-hulp te zoeken, betekent dit dat de leerling indien nodig, op school aanvullende RT-begeleiding krijgt. Er wordt dan contact opgenomen door de externe begeleider die overleg voert met de intern begeleider over de aanpak. De naam van de externe begeleider dient bekend te zijn op school.

• Er is een spreekuur ingesteld van de remedial teachers voor leerlingen, ouders en docenten

In 2011-2012 zijn wij gestart met het selectief gebruik van het programma Kurzweill

Dyslexie-kaart/pas:
Hierin staan de faciliteiten die een leerling heeft.
Structureer de lesstof en indien nodig extra leerhulp tijdens de lessen.
Compenseer door mondeling overhoren.

Maak gebruik van extra hulpmiddelen en geef positieve feed-back;.

Dyslexiekaart


Het dyslexie protocol zoals wij dat op school hanteren kunt u hier lezen
Bestanden zijn in PDF-formaat
te openen met Adobe Reader.

Download Adobe Reader


 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen