Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Zorgteam
Het Zorgteam is functioneel verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van
de leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel gebied en voor de loopbaan-oriëntatie-
en beroepskeuzebegeleiding. Daarnaast is er sprake van deskundige begeleiding

van individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag.


Algemene taken van het Zorgteam:
-           de intake van nieuwe leerlingen;
-
           het organiseren van de leerlingenbesprekingen 
            en het op de hoogte zijn/blijven van de vorderingen
            van leerlingen;
-           het verzorgen van leerlingendossiers en beheren van
            een leerlingenvolgsysteem/portfolio’s;
-           het adviseren en coachen van (vak)docenten 
            en mentoren 

Voor wat betreft specifieke hulp aan (zorg)leerlingen;
-           het ondersteunen van en hulp bieden aan docenten
            bij het opstellen en realiseren van handelingsplannen;
-           het aansturen en afstemmen van activiteiten van mentoren
            en docenten in het kader van leerlingenbegeleiding.

Specifieke taken van het Zorgteam zijn:
-           het adviseren aan de schoolleiding van scholingstrajecten ter deskundigheids-
            bevordering van het team  en/of individuele docenten met betrekking tot de
            zorgstructuur;
-           contacten met externe instanties met betrekking tot zorgbreedte in het onderwijs
            en onderwijskundige ontwikkelingen in het  algemeen;
-           contacten in verband met individuele leerlingen met het orthopedagogisch- en 
            didactischcentrum (opdc) en het maken van afspraken voor ambulante begeleiding;
-           het verzorgen van diagnostiserende en remediërende specifieke ondersteuning ten behoeve
            van leerlingen. 

Het Goese Lyceum locatie Bergweg verzorgt:
-           screening op dyslexie;
-           screening op motoriek;
-           hulp- en steunlessen voor diverse vakken;
-           motorische remedial teaching;
-           ondersteuning persoonlijkheids ontwikkeling;
-           het verlenen van vrijstellingen voor het volgen van vakken;
-           het voorleggen van voorstellen voor schorsing en/of definitieve verwijderingen
            van leerlingen ter besluitvorming aan de teamleider en sectordirecteur vmbo;
-           individuele begeleiding en advisering bij het kiezen van vervolgopleidingen
            en/of het toeleiden naar de arbeidsmarkt.

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen