Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Decaan

Ga via de link hierboven naar GLLB.DeDecaan.net
de website over LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding)
en keuzebegeleiding voor leerlingen, ouders, docenten
en mentoren.TAAKOMSCHRIJVING DECAAN

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest. De decaan kan tevens adviseren over de studiefinanciering.

De decaan verzorgt in overleg met mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. De decaan draagt zorg voor verspreiding van informatiematerialen zoals brochures van onderwijsinstellingen aan de leerlingen.
 
Taakomschrijving decanaat algemeen

• beschikbaar zijn voor leerlingen en ouders voor een gesprek, wanneer hieraan behoefte is
• opzetten / bijhouden van documentatie die ter beschikking staat van leerlingen,
  ouders en docenten
• bijhouden in het leerlingvolgsysteem van het studieverloop van de leerlingen
  en van alle andere zaken, die van nut kunnen zijn bij begeleiding en advisering
• proberen een oplossing te vinden voor leerlingen die de school
  voortijdig verlaten
• verzorgen van diverse keuzeactiviteiten (ook in de vorm van projecten op het
  terrein van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt) in samenwerking
  met teamleiders en externe begeleiders
• verzamelen van alle relevante gegevens inzake lob (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
• in kaart brengen van oorzaken van uitval, en initiëren van structurele oplossingen 


Decaan: Dhr. R. van Aalst en Dhr. E. Boogaard
Tel: 0113-247910 of via de receptie,Tel : 0113-212930

 
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen